Mindfullness

Meditation og mindfulness er en effektiv måde at komme i kontakt med nuet og blive mere bevist om hvad der sker i din krop og dine tanker i dette øjeblik. Det er videnskabeligt bevist at meditation og mindfulness er en effektiv behandlingsmetode i relation til stress og har vist overbevisende resultater ved depression, angst og kroniske smerter.

Ønsker du et skub i retning af at komme mere i kontakt med dig selv og din krop, hjælper jeg dig gerne på vej via et forløb inspireret af Jon Kabat-Zinn ’s MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) .

Det vil kræve at vi mødes min 6 gange og du skal være indstillet på tillige at lave øvelser derhjemme mellem vores møder.

Hvad er Mindfulness:

I følge Jon Kabat-Zinn er mindfulness evnen til, med vilje, at være opmærksomt til stede i nuet på en ikke-dømmende måde. Det betyder at mindfulness er en særlig måde at være opmærksom på, og en evne der kan trænes.

Mindfulness går ud på at vågne op til det liv, du har lige nu. Ikke det liv, der har været, eller som måske vil komme. Men at vågne op til det liv, der er i dette øjeblik, på en måde, hvor du er venlig mod dig selv.

Mindfulness er at være i nuet – uanset om man kan lide det eller ej. Når man opdager, at man ikke er i nuet, kan man bevidst flytte opmærksomheden tilbage til nuet via sanserne. Du kan lytte, smage, se, mærke eller dufte det øjeblik, der er netop nu. Eller du kan opleve, hvilke tanker der går gennem dit hoved, hvilke følelser du har, og hvad der sker i din krop. Du kan opleve nuet på en måde, hvor du er venlig mod dig selv. Adlyd ikke bare tanker og følelser, men observer dem med humor og lethed. Når man har et godt forhold til sig selv, vil man ofte holde op med rutinemæssigt at gøre det samme igen og igen. Man passer på sig selv og bliver i stand til at se den rigdom, der er i hvert eneste øjeblik.