Psykoterapi

Livsglæden opstår når vi tager os den frihed at være den vi er.

Nogle af vores daglige problemstillinger kan vi takle alene eller sammen med gode venner.

Andre problemstillinger kan være svære at takle i dette forum.  Det er her psykoterapi kommer ind i billedet.

Og hvad er det så egentlig jeg som psykoterapeut gør. Jeg støtter mennesker

  • gennem en svær tid i deres liv
  • til at finde deres egen indre balance og ro
  • til at genfinde deres egen indre styrke

Den almindelige overbevisning om at vi bliver ”lavet om” igennem psykoterapi, er ikke rigtig.

Tværtimod bliver vi endnu mere os selv. Du vil føle dig mere hjemme i dig selv, acceptere dig selv bedre, holde mere af dine fejl og have mindre behov for at forvente en eller anden personlig ændring, før du kan begynde at leve dit liv. Kort sagt vil du højst sandsynlig blive en mere fleksibel udgave af den du er i dag.

Mennesket som race er meget sårbart de første år af vores liv. Vi  skaber her nogle væremåder, som på daværende tidspunkt er meget vigtige for vores overlevelse. Disse væremåder kan vi have meget svært ved at slippe igen senere i livet, specielt når vi støder ind i en krise.

Disse forsvarsmekanismer kan være årsagen til at vi igen og igen støder ind i den samme problematik med ægtefællen, med vennerne, med kollegaerne osv.

I psykoterapi kan vi blive beviste om disse reaktioner og stille og rolig lære at åbne op for vort sande jeg og forsvarsmekanismerne forsvinder stille og rolig.

Det bliver lettere at være i livet og sammen med andre.

Vejen til at finde sig selv er altså ikke en vej uden lidelser, men det er en vej, hvor vi gennem accept af lidelsen oplever, at den bliver lettere at bære.

En forudsætning for personlighedsudvikling er at vi accepterer vores vilkår og tager ansvaret for vores liv – nemme ord at udtale, svære ord at efterleve. Det er da også et arbejde, der først slutter, når vi lukker sine øjne for sidste gang.